Het doek is gevallen…

Ondanks de mooie en kwalitatief hoogstaande voorstellingen die ‘Toneelstichting KDO’ de afgelopen jaren steeds heeft gemaakt, zijn we toch op het punt gekomen dat we de stichting moesten opheffen.

Een en ander was het gevolg van een alsmaar afnemend aantal spelende leden en het ontbreken van nieuwe jonge aanwas. Ook het aantal donateurs was de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Het concept ‘toneelvereniging met donateurs’ heeft blijkbaar zijn langste tijd gehad.

Ondanks verwoede pogingen om het tij te keren, is ons dat helaas niet gelukt. Er is daarom in een Algemene Ledenvergadering besloten om KDO op te heffen.

Inmiddels zijn alle zaken afgehandeld en is KDO Toneel officieel opgehouden te bestaan.